Sme štúdio vizuálnej komunikácie a od roku 1993 navrhujeme našim zákazníkom dizajnérske riešenia, ktoré im pomáhajú napredovať. Budujeme značky s posolstvom a existujúcim značkám dodávame novú energiu a životaschopnosť. Máme skúsenosti s prácou pre rôzne odvetvia: informačné technológie, energetiku, potravinárstvo, stavebníctvo, vinárstva, vydavateľstvá atď.
Za dobrým dizajnom musí byť dobrá idea. Sme presvedčení, že skutočne dobrý dizajn nie je iba ozdoba, ale nesie si so sebou okrem grafickej hodnoty aj zapamätateľné posolstvo. Máme radi na prvý pohľad jednoduché riešenia, za ktorými sa však skrýva veľa rozhovorov, premýšľania a náčrtov. To nás napokon privedie k finálnemu dizajnu.

Výber z ocenení:

red dot design award – winner 2015, Silver Pentawards 2015, The FAB Awards 2015 – 1 x nomination, 1 x winner, red dot design award – 2 x winner 2014, Gold Pentawards 2014, Bronze Pentawards 2014 - Tokyo, red dot design award – winner 2013, Gold Pentawards 2013 - Barcelona, red dot design award – winner 2012, Designpreis Deutschland nominee 2012, Národná cena za dizajn 1997, 2001, 2011 – uznanie, red dot design award – winner 2010, Gold Pentawards 2010 - Shanghai, European Design Awards – winner 2010, Art Prix 2010, Zlatý klinec 2010, BIO_22 – uznanie, Strieborný klinec 2008, Mimoriadna cena UNESCO 2001, Najkrajšie knihy Slovenska