ŠUNKY BERTO
Dizajn etikiet a obalov pre šunkové špeciality Berto. Klient: Berto

Rak