PREŠPORSKÁ MEDOVINA

Logotyp a dizajn etikety Prešporská medovina. Klient: Včelco

PREŠPORSKÁ MEDOVINA

Logotyp a dizajn etikety Prešporská medovina. Klient: Včelco

Rak