KRÁĽOVSKÁ

Dizajn etikety tradičnej šunkovej špeciality. Klient: Berto

KRÁĽOVSKÁ

Dizajn etikety tradičnej šunkovej špeciality. Klient: Berto

Rak