MICHAIL BULGAKOV: V ZÁKULISÍ

Dizajn obálky a typografie. Klient: Marenčin PT

MICHAIL BULGAKOV: V ZÁKULISÍ

Dizajn obálky a typografie. Klient: Marenčin PT

Rak