Vot

Logotyp pre žurnalistický portál.

Vot

Logotyp pre žurnalistický portál.


Klient:
Vot Media

Design:
Juraj Demovič, Ervín Gejdoš

ĎALŠIE PROJEKTY