Mikuláš Schneider-Trnavský

Identita a dizajn tlačovín pre medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského pod záštitou Hudobnéha centra.

Mikuláš Schneider-Trnavský

Identita a dizajn tlačovín pre medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského pod záštitou Hudobnéha centra.


Klient:
Hudobné centrum

Design:
Juraj Demovič, Juraj Vontorčík

Fotografie:
Marco Baláž (foto)
Ema Lančaričová (portfólio)

ĎALŠIE PROJEKTY