Bánovecké

Dizajn obalov pre mliečne výrobky z Bánoveckej mliekarne.

Bánovecké
Bánovecké

Bánovecké

Dizajn obalov pre mliečne výrobky z Bánoveckej mliekarne.

Bánovecká mlíekareň vznikla ešte v roku 1954 v malom slovenskom mestečku Bánovce nad Bebravou s dôrazom na remeselnú výrobu, ktorá tu pretrváva dodnes aj keď sa stala rakúskym rodinným podnikom Milsy.

Cieľom redizajnu bolo vytvoriť novú identitu s miestnym pomenovaním "Bánovecká mliekareň" z odkazom na lokálnosť prostredia – malé regionálne mestečko, ktorého ústredným bodom je neveľké námestie s dominantou chrámu (kostola) a paternu trojruže, ktorá je symbolom mesta.

Názvy produktov vždy odkazujú na mesto (lokalitu) pôvodu, a tak vznikajú slovné spojenia „Bánovecký jogurt, Bánovecka nátierka alebo Bánovecký syr…“ z Bánoveckej mliekarne, ktorá sídli v Bánovciach nad Bebravou.

Zároveň s identitou mliekarne vznikala aj identita detského segmentu, ktorá mala odkazovať na materskú firmu, ale pritom niesť svoj vlastný vyjadrovací jazyk, ku ktorému pribudli zvieracie postavičky – v miestnom kolorite symbolizujúce hravosť, šibalstvo i veľkú chuť po mlieku.Klient:
MILSY a.s.

Design:
Juraj Vontorčík, Juraj Demovič

Vizualizácie:
Tomáš Peterec

ĎALŠIE PROJEKTY