ROČNÁ SPRÁVA AITEN 2002

Identita a dizajn publikácií IT spoločnosti

Rak